Sill luncher 6 Juni

Nationalsfirande på Torget samt Parken och Riddaregatan. Denna tradition startades av Sture Ivarsson (Ösjö kungen)

Socken: Ödeshög

Perioder: 2000-tal, 1980-tal och 1990-tal

Kategorier: Föreningar, Händelser, Personer och Samhälle

Källa: Kristina Nilsson

ocr
Sill luncher 6 juni