Hästholmen Hallegården 4:45 (Hamngatan 14)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1983.

PDF: Hallegården 4:45

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Västra Tollstad och Östergötlands länsmuseum

697