Åby Ö Holmen Skattegård 1:5 (Gärdesslätt)

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Åby Ö Holmen Skattegård 1:5

Socken: Stora Åby

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Stora Åby 1979 och Östergötlands länsmuseum

2169