Åby Skattegård Karlsfors, Holgloffa el. "Gluffa"

Siste brukare av torpet:
inhyses Gustaf Nilsson f.1807-02-23 i Härggloffan.
hustru Maja Stina Johansdotter f.1825-12-09 i Ödeshög.
Gustaf och Maja gifter sig 1831 och flyttar till torpet.
Barn:
Amanda Helena född 1860.
Hulda Josefina född 1863.
Carl Gustav född 1866.

Gustaf dör 1867-11-05 av slag, 60 år gammal.
Yngsta barnet var då ett år.

Änkan bor kvar och dör på torpet 1885-05-10 av lungsot, också hon 60 år.

3 barn växte upp i stugan och alla har flyttat hemifrån vid moderns död.

På den plats där torpet låg, uppsattes omkring 1918

ett sågverk, varvid torpresterna utraderades.

Mer information finns i PDF-filen.

Visa avancerad karta.

PDF: Holgloffa

Socken: Stora Åby

Period: 1800-tal

Kategori: Torp

Taggar: Åby Skattegård Karlsfors

Källa: Studieförbundet Vuxenskolans torpcirkel 2001

2135