Södra ombergsbygden. Min hemsocken V. Tollstad

Södra Ombergsbygden. "Min hemsocken V. Tollstad (Paul Karlsson)

PDF: Södra Ombergsbygden

Socken: Västra Tollstad

Perioder: Forntid, Medeltid, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Folkliv, Fornlämningar, Församling, Gårdar, Kommunikation, Levnadsöden, Natur, Näringsliv, Personberättelser, Skolor och Sägner

Taggar: Hästholmen, Omberg, Västra Tollstad och Vättern

Källa: Paul Karlsson

1628