Tyrsabol 1958

Stående från vänster:
1. Erik Gustafsson
2. Folke Gustafsson
3. Ellen Gustafsson
4. Anna Bergman
5. David Gustavsson
6. Gärda Glad
7. Alf Karlsson
8. Gunnar Gustavsson
9. Vera Gustafsson
10. Verner Lönneskog
Sittande från vänster:
11. Anita Karlsson
12. Jonatan Bergman
13. Olga Lönneskog
14. Hilda Forsander
15. Elsa Karlsson
16. Svea Karlsson
Sittande från vänster på golvet:
17. Aina Gustafsson född Karlsson
18. Karin Lönneskog
19. Inger Kroon född Gustavsson

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Källa: Aina Gustafsson