Åkerstigen från NO. Kvarteret Hästen och Rusthållaren

Bilden taget 1978.
Området omfattar enfamiljsvillor från 1960-talet.

Socken: Ödeshög

Period: 1970-tal

Kategorier: Byggnader (Bebyggelsemönster) och Samhälle

Källa: Fotograf M. Wikdahl

ocr
Akerstigen fran no kvarteret hasten och rusthallaren