Ålderdomshemmet Vårdsäter

Ålderdomshemmet Vårdsäter omkring 1920
Vid trappan syster Stina

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Byggnader och Personer

Källa: Ödeshögs Hembygsförening