Aleryd Stora, Åttingen

Siste brukare av torpet
Har ej gått att med säkerhet fastställa vem som sist brukade gården

Torpet nedlades år 1920
Huset finns inte kvar men platsen har återfunnits.

Visa avancerad karta.

PDF: Åttingen

Socken: Stora Åby

Period: 1900-tal

Kategori: Torp

Taggar: Stora Aleryd

Källa: Studieförbundet Vuxenskolans torpcirkel 2001

47