Alvastra klosterruin

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

ni» ALVASTRA KYRKORUIN mmm: ; Mmm grun dadzs på Hmmm av Sverker d. nchhn »drottning Ulvhnld. Annu i sin förfall vittnar klosterkyrkans min om ordentliga byggnadskonsg. stercienserbrödemns utom: ÖSTER GÖTLAND 54 STF mm m: summan