Änghemmet

1886-1892

Arrendator Anders Petter Johansson f. 1824-04-03 i Rök.
Gift 1863-07-15 med
Magdalena Johansdotter f. 1806-10-22 i Mjölby, död 1891-03-22.
Familjen kom från Hallberga V Norrgård 1886-11-10. Anders Petter for till N Amerika 1892-03-19.

1892-1895

Arrendator Alfred Larsson f. 1862-05-11 i Rogslösa.
Gift 1888-04-01 med
Hanna Maria Gustafsson f. 1864-02-09 i Stockholm, död 1894-09-03.

Barn:
Eskil f. 1888-07-28 i Jakobs förs, Stockholm
Elin Maria f. 1890-02-26 i Klara förs, Stockholm
Anna Cecilia f. 1892-11-22 i Svanshals.

Familjen kom från Hilleshög, Stockholms län 1892-05-07. Familjen flyttade till Kungsholmen, Stockholm 1895-11-14.

Enl Församlingsboken 1900 - 1909

Arbetaren Gustaf Hjalmar Öijer f. 1871-12-02 i Askeby.
Gift med
Emma Sofia Andersson f. 1868-01-10 i Kumla.

Barn:
Hjalmar f. 1897

Gösta f. 1899, båda i Wäderstad

Helmer f. 1905-08-05
Signe f. 1908-05-17
De två senaste barnen var födda i Svanshals, Qvarntorp.

Boende på torpet var Handelsföreståndare Hilma Olivia Svensson f. 1873 i Adelöf.

Siste brukaren av torpet var
Lägenhetsägaren Karl August Andersson f. 1875-02-21 i Wäderstad
Gift med

Jenny Elisabet Ottilia Ferb f. 1880-10-29 i Ödeshög.

Barn:
Helmer Georg f. 1907-01-20

John Herbert f. 1908-03-24 i Kyleberg, Ödeshög
Klara Maria Elisabet f. 1910-02-14
Sara Frideborg f. 1912-01-12
dödfött gossebarn f. 1914-08-19
Karl Evert f. 1916-04-30
Margit Augusta f. 1918-01-06
Ture Wilhelm f. 1921-05-10
Barnen fr o m Klara M E var födda i Kvarntorp, Svanshals.

Makarna inflyttade 1909 varefter de friköpte torpet 1910.

Tillhört Kvarntorp 1:2. Fick beteckningen Kvarntorp 1:7. Används numera som fritidshus. Belägen intill Kullagatan.

Personer:
Emma Sofia Andersson (Född: 1868-01-10)
Helmer Georg Andersson (Född: 1907-01-20)
John Herbert Andersson (Född: 1908-03-24)
Karl August Andersson (Född: 1875-02-21)
Karl Evert Andersson (Född: 1916-04-30)
Klara Maria Elisabet Andersson (Född: 1910-02-14)
Margit Augusta Andersson (Född: 1918-01-06)
Sara Frideborg Andersson (Född: 1912-01-12)
Ture Wilhelm Andersson (Född: 1921-05-10)
Jenny Elisabet Ottilia Ferb (Född: 1880-10-29)
Hanna Maria Gustafsson (Född: 1864-02-09 död: 1894-09-03)
Magdalena Johansdotter (Född: 1806-10-22 död: 1891-03-22)
Anders Petter Johansson (Född: 1824-04-03)
Alfred Larsson (Född: 1862-05-11)
Anna Cecilia Larsson (Född: 1892-11-22)
Elin Maria Larsson (Född: 1890-02-26)
Eskil Larsson (Född: 1888-07-28)
Hilma Olivia Svensson (Född: 1873)
Gustaf Hjalmar Öijer (Född: 1871-12-02)
Gösta Öijer (Född: 1899)
Helmer Öijer (Född: 1905-08-05)
Hjalmar Öijer (Född: 1897)
Signe Öijer (Född: 1908-05-17)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Emigration och Kvarntorp

Källor: Födelselängd, Husförhörslängd och Torpinventering 1990