Stora Torget – då och nu

Då:
Bilden är tagen mot Nygatan. Man kan se Thunborgska huset längst bort till vänster. Huset innan var Emil Johanssons Järnhandel, numera Norrbys skor. Till höger syns Klubben, (andra huset) med en lagerlokal (första huset).

Det lilla huset i mitten var ett av Ödeshögs äldsta hus. Det var Per Brahes gränsvaktsstuga. Senare var det var en privatbostad. Det revs på 1960-talet. Till höger om lilla huset ligger Leijonska huset som finns kvar och numera innehåller bl a Vuxenskolan.

Nu:
Bilden är tagen från samma plats som det tidiga fotot, längst till vänster Thunborgska som byggdes upp på nytt under 1990-talet. Norrbys skor är kvar i huset till vänster.
Längst ner i bild finns hyreshuset på Nygatan, det platta huset är idag Energihuset och till höger Leijonska huset.

Den tidigare femvägskorsningen mellan Riddaregatan/Storgatan/Nygatan/Klubbgatan har blivit ett gångfartsområde.

Konstverket "Upp i luften - skruvade bollar" av Mattias Liljeqvist invigdes den 6 juni 2016.

Socken: Ödeshög

Perioder: 1900-tal och 2000-tal

Kategori: Då och nu

Källor: Anne-Sofie Brax och Mona Söderbäck