2001:65 Arkeologisk förundersökning: Två Härdar och en ugn vid Klämmesmålen

2001:65 Arkeologisk förundersökning: Två Härdar och en ugn vid Klämmesmålen.

Finnarp 1:1, Harhult 1:2, Slättamossen 1:1 och RAÄ 167 vid Klämmesmålen 1:1 i Trehörna socken.

Visa avancerad karta.

PDF: 2001:65 Arkeologisk förundersökning: Två Härdar och en ugn vid Klämmesmålen

Socken: Trehörna

Period: 1700-tal

Kategori: Arkeologi

Taggar: Arkeologi, Arkeologiska undersökningar och Förundersökningar

Källa: Riksantikvarieämbetet. Avdelning för arkeologiska undersökningar

12