Ödeshögs begravningsplats

Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering 2006

PDF: Ödeshögs begravningsplats

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering) och Församling (Kyrkan)

Källa: Östergötlands museum

2272