Provundersökning 1971 - Ramstad gård, Svanshals socken, Östergötland

Riksantikvarieämbetet rapport 1974 B2.
Rapporten skriven av Catharina Nilsson, Uppdragsverksamheten. Accnr. 93

PDF: Provundersökning

Socken: Svanshals

Period: 1900-tal

Kategori: Arkeologi

Taggar: Ramstad

Källa: Riksantikvarieämbetet

1255