Familjen Ivar och Astrid Johansson, Munkeryd

Familjen Ivar och Astrid Johansson samt barnen Inger och Arne år 1939.

Artiklar:
Munkeryd - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategori: Personer

Källa: Arne Ivarsson