Framför verandan på Gyllinge Norrgården 1937

Framför verandan på Norrgården 1937. Till vänster Svea Johansson och till höger hennes syster Astrid Johansson.

Artiklar:
Gyllinge - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategorier: Gårdar och Personer

Källa: Arne Ivarsson