Gruppfoto från Öjan 1909

I nedre raden från vänster ser vi Sofia Gustavsdotter, Ivar tre år, Ida Jonsdotter, Elvir sex år, August Johansson och Henry åtta år.
I bakre raden från vänster ser vi Ernst Andersson från Skorperyd och hans hustru Elsa Johansdotter, deras dotter Eira, Selma Andersdotter med sonen Gösta i famnen, vidare Ernst Johansson.
Detta foto togs vid en släktmiddag i Öjan sommaren 1909.

Artiklar:
Öjan - en gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Händelser och Personer

Källa: Arne Ivarsson