Samuel Johan Svensson

I husförhörslängden stog det, Den näslösa, vanföre och oduglige drängen.

PDF: Samuel Johan Svensson

Socken: Ödeshög

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Levnadsöden och Personberättelser

Taggar: Hårstorp, Klämmestorp och Åeryd

Källa: Arne Ivarsson

1376