Artur Johanssons timmerstugor

Artur Johansson, tillverkare av timmerstugor.
Bilden är från hans arbetsplats i Stava.

Socken: Ödeshög

Kategorier: Näring (Industri), Personer och Verksamhet

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening