Aspvägen från SV. Kvarteret Särimner och Freja

Bilden taget 1978.
Området omfattar radhus och enfamiljsvillor från 1960 och 70-talet.

Socken: Ödeshög

Period: 1970-tal

Kategorier: Byggnader (Bebyggelsemönster) och Samhälle

Källa: Fotograf M. Wikdahl

ocr