Bagarns grotta

Kyrkvaktmästare Blom berättar att inne i en hage på Södergårdens ägor ligger Bagar-Lenas man begraven. Denne hade skjutit sig i en bergsgrotta i Klockargårdens skog, som nu kallas Bagareberget. På hans grav i skogen - s k självspilling fick inte begravas i vigd jord – planterade Handelsman Johanna en björk. Denna märktes ut under förra världskriget och höggs sedan ner.

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Föremål och Händelser

Källor: Mari Bäckström och Roland Hagberg