Basar i Ödeshögs Manskör på 1950-talet

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

»Mr w. A. \ ...Manonr ...mr U_ V... . N..._..,êM.va›_._m,.,,_k.y _.K 4 m :av *Law.'v*w M” .pa .... . .,_;. .. .ALM 1.:.a.Q› w" menmmm i, E 4 LH) keBul w Pen .Mm .gp4..