Berga by Kylebergs – säteri

Berga by Kylebergs – säteri
Texten skriven av Lennart Karlsson

PDF: Berga by Kylebergs – säteri Pdf

Socken: Svanshals

Kategori: Byar

Källa: Lennart Karlsson

Kylebergs sateri