Berga by Kylebergs – säteri

Berga by Kylebergs – säteri
Texten skriven av Lennart Karlsson

PDF: Berga by Kylebergs – säteri

Socken: Svanshals

Kategorier: Byar och Gårdar

Källa: Lennart Karlsson