Bild över delar av Ödeshög

Bild över delar av Ödeshög, taget från kyrktornet.

Artiklar:
Ödeshög och Lurås

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Byggnader (Bebyggelsemönster) och Samhälle

Källor: Fotograf Gunnar Strid och Ödeshögs Hembygsförening