Bilder från Stenkilsby 1:2 (den så kallade Kyrkvärdagården)

Anna Larsson f. Jonsson har just varit ute med ägg i boden till undantaget.
95-årig.

Socken: Stora Åby

Period: 1940-tal

Kategorier: Gårdar och Personer

Källa: Margareta Stenkil / Henry Sjöstrand

Bilder fran stenkilsby 1 2 den sa kallade kyrkvardagarden