Överby stationshus

Överby stationshus mellan Rök och Svanshals på den bredspåriga järnvägen mellan Hästholmen och Mjölby. Numera nerlagd järnväg sedan många år.
Stationen anlades 1887 och ombyggnad skedde av vissa lokaler 1946-47. Magasinet ombyggdes 1947. Bangården utbyggdes 1945 med ett rundspår. Stationshus i tegel, en och en halv våning (Orbis II).

Socken: Rök

Period: 1880-tal

Kategorier: Byggnader och Kommunikation

Källa: Bruno Lago