Bromiljö vid Svemb

På denna plats har inte mindre än tre parallella broar över samma vattendrag kommit att finnas kvar. Miljön illustrerar på ett bra sätt resandets allt snabbare utveckling, särskilt under 1900-talet.
Broarna har ingått i huvudleden Stockholm - Skåne som sedan blev Riksettan och E4:an. Av det ursprungliga vadstället och de säkerligen flerfaldiga träbroar som funnits här finns inga spår kvar. Träbroarna var kortlivade och fick ofta bytas.

Den äldsta bevarade bron är sannolikt uppförd mellan 1680 och 1750, då ökade krav på snabba kommunikationer som ledde till att broar av denna typ byggdes.

Det som gör bron i Svemb unik är att den redan breddats på båda sidor.

1931 byggdes den mellersta bron som ersättning. Detta eftersom biltrafiken så småningom kommit igång och vägnätet behövde anpassas efter detta.

Redan 1955 var dock denna bron otillräcklig och yttterligare en bro byggdes, den som fungerar idag.

Den nya bron kom inte att fungera som huvudledsbro särskilt länge. Inom ett par decennier kom den nya E4:an som sedan byggdes ut till motorvägsstandard i slutet på 1990 - talet.

Socken: Ödeshög

Perioder: 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal, 1900-tal och 2000-tal

Kategorier: Kommunikation och Samhälle

Källa: Länsstyrelsen Östergötland