Arbetare kommunens styrelse.

Arbetare kommunens styrelse med ny fana.

Stående från vänster: Vilhelm Lundin metallarbetare till höger Karl-Erik Karlsson metallarbetare. Sittande från vänster Tryggve Eklund skomakare, i mitten Peter Persson gjuteriarbetare och till höger Einar Vätter möbelsnickare.

Socken: Ödeshög

Period: 1940-tal

Kategori: Föreningar

Källa: Bruno Lago