Gottfrid och Einar

Det är Bruno Lagos svärfar murare Einar Johansson och hans fader Gottfrid Johansson
vid stugan på gamla Drottningsvägen, där föräldrarna bodde.
Plogen de använde hette " Ärgeplog " billen kunde vara av trä eller stålplåt
När den användes gjordes en plogfåra som de fick sätta potatisen för hand,
när sedan potatisen kommit upp fick de köra plogen en gång till för att som
det hette " stuka " potatisen, för att ge utrymme för potatisen att växa.
När sedan potatisen skulle skördas kördes plogen på nytt.
Som synes kunde plogen dras av en person eller häst vid större åkrar

Vad jag minns är plogen en kvarleva från 1800-talet, och användes en bra
bit in på 1900-talet

Drottningsvägen var en väg som gick mellan gamla E-fyran ( bron över 50 )
till gamla Vadstenavägen.

Socken: Ödeshög

Perioder: 1940-tal och 1950-tal

Kategorier: Händelser och Personer

Källa: Bruno Lago