PRO första ordförande

PRO i Ödeshög bildades den 24 februari 1955.
Vid mötet som troligen hölls i det s.k. Tingshuset samlades 18 personer i Ödeshög för att bilda en PRO förening. Bland dessa valdes Helge Ridström till ordf. och Hildegard Algmark till sekreterare, C.O. Stark till kassör, Emil Augustsson och Olivia Ridström som ledamöter i styrelsen.
Stadgar antogs enligt PRO:s normalstadgar, Inträdesavgiften bestämdes till 50 öre och kvartalsavgiften till 1 kr..

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Kategorier: Föreningar, Föreningsliv och Personer

Källa: Bruno Lago

ocr