Rudolf Sundin

Känd profil i Ödeshög.
Rudolf Sundin.

Så minns jag "Rulle" som han fick heta i folkmun.
Han var en mycket uppskattad fotbollsdommare på 1940-talet, han visade redan på den tiden att han var en duktig ledare och föreningsmänniska.

Han tillhörde IOGT:s lokala orden i Ödeshög, där han hade en framskjuten ställning, jag minns hans stora intresse för biografen, och inte minst för föreningen.

I sitt yrkesverksamma liv var Rudolf en duktig möbelsnickare, och arbetade under många år på Ödeshögs Möbelkompani.

Hans engagemang i samhällsfrågor delade han med Arbetarröelsen/nykterhetsrörelsen i Ödeshög, hans stora intresse var den Sociala verksamheten, där han hade flera uppdrag,som reulterade i att han blev den förste föreståndaren för Försäkringskassan i Ödeshög.Hans intresse för musiken delade han med kamraterna i Ödeshögs Manskör som var en livaktig förening, med många strängar på sin lyra. Avslutningsvis var kyrkan Rudolf:s andra hem, där han innehade många stora uppdrag, där även jag fick axla hans uppdrag, till stor glädje. Rudolf var gift med Ingeborg och dom hade två barn.

Minnen av Bruno Lago 2014.

Socken: Ödeshög

Perioder: 1950-tal och 1960-tal

Kategori: Personer

Källa: Bruno Lago