Småskolan i Ödeshög 1933.

namnen från vänster Paul Engvall, Lars Palmer, Stina Sköld, Ragnhild Isaksson, Hjördis
Andersson, Sig-Britt Krus, Stanley Fransson, Bruno Lago, Stig Karlsson.
Sittande: Märta Maria Andersson, Ulla Vallbo, Elsa-Stina Larsson, Eivor Nöjd, Maj-Britt,
Aubertin. Läraren: Gunhild Johansson.

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategorier: Personer och Skolor

Källa: Bruno Lago

ocr