Utflykt från Stora Åby Västergård

Detta är en samlad bild från anställdas årliga utflykt till Örserums Brunn,
förare av traktorn är Haldor Svensson som var s.k. rättare på gården
några år.
Resan fram och åter gick över Boet, Adelöv och flera små orter.
Bakre raden från vänster:
1. Anne-Marie Johansson Lago
2. Bojan Johansson
3. Ivar Johansson
4. Ingegärd Johansson
5. Elsa Fröjd
6. Tyra Konradsson
7. Hilda Pihl
8. Haldor Svensson
Mellersta raden från vänster:
1. Leif Fröjd
2. Hans Svensson
3. Kennet Fröjd
4. Stig Konradsson
5. Karl-Erik Johansson
Nedersta raden från vänster:
1. Roger Lago?
2. Birgitta Ivarsson
3. Anna-Karin Svensson

Socken: Stora Åby

Period: 1950-tal

Kategorier: Gårdar, Händelser och Personer

Källa: Bruno Lago