Utflykt från Stora Åby Västergård

De anställdas (vid Stora Åbys Västergård) årliga utflykt till Örserums Brunn. Resan fram och åter gick över Boet, Adelöv och flera små orter.

Från vänster:
1. Anna Johansson
2. Roger Lago
3. Albert Johansson¨
4. Anne-Marie Johansson Lago
5. Anna-Karin Svensson
6. Beda Fallström

Socken: Stora Åby

Period: 1950-tal

Kategorier: Gårdar, Händelser och Personer

Källa: Bruno Lago