Kransen Almstorpet Halleberg

Grenadiertorp Nr 65 Ombergs kompani

1789-1807

Det är osäkert vilket soldattorp P. Elfstrand tillhörde. Det framgår av husförhörslängden att han bodde på ett soldattorp, hans hustru dog på Fogelgatan enligt dödsbok. Familjen får tills vidare stå på detta torp. Det finns två olika förnamn på Elfstrand, det ena är Petter och det andra är Per.

Corporalen Per Elfstrand f. 1757-03-05 i Kumla. Gift 1777-10-17 med
Catharina Bengtsdotter f. 1751 i Harstad, död 1801-04-27, 50 år gammal.

Barn:
Anna f. 1778-04-05
Stina f. 1781-05-12
Maja f. 1787-01-27
Alla barn födda i Svanshals. Efternamn Persson, Persdotter.

Uppgifter före 1789 är svårlästa, det antas att familjen bodde här från 1789. Det saknas också uppgifter mellan 1800 - 1804.

2:a gifte 1802 med Maja Persdotter f. 1771-07-26 i Svanshals

Barn:
Peter f. 1802-11-11
Chatarina Charlotta f. 1805-01-17, död 1805-02-09
Johanna f. 1806-01-12
Johannes f. 1806-01-12, död 1806-04-15 i frossa.
Barnen födda i Svanshals.
Chatarina Charlotta blev kvävd i våda av modern i sängen.

Familjen flyttade troligen till Stora Åby 1807-05-21. 1813 flyttade familjen till Glänås Smedgård och därifrån till Rök 1816-11-20.

1805-1825

Lifgrenadier Sven Krans (Krantz i vigselbok) f. 1786-05-12 i Svanshals,
död 1850-01-03.
Gift 1807-11-20 med Cathrina Larsdotter f. 1776-04-13 i Svanshals, Hallberga,
död 1836-10-22.

Barn:
Johannes f. 1808-10-01, död 1817-12-21
Anna f. 1811-06-26
Catharina f. 1815-08-20
Alla födda i Svanshals.

Sven Krans blev antagen som soldat 1806-09-23 enl soldatregistret. Enl husförhörl. kom han 1805 och står som lifgrenadier. Enligt soldatregistret var han fången i Norge 1818: Sjuklig, men står kvar på förbättring. Han var 174 cm lång.

Hans far var Ryttare Johan Kämpe f. 1753-10-18 i Marbäck, moder Anna Olofsdotter f. 1752-12-27 i Rinna. Fadern var soldat på Fogeltorpet nr 55 i Särzöga.

Torpet kallades för Kransen första gången 1813.

Hela familjen transporterades till s. 108, Lilla Kullen, torpet Bergdalen
1825-11-01 efter Sven Krans avsked.

Inhysehjon 1811-1820:
Carl Thure Albrecht f. 1782 i Stockholm. Gift med
Anna Catharina Johnsdotter f. 1770-08-20 i Svanshals.

Barn:
Anna Greta Månsdotter f. 1803-08-11 i Strå
Carl Gustaf Månsson f. 1799-07-19 i Strå. Han kom 1812 från Strå och flyttade till Harstad 1817-11-10.

Hela familjen flyttade till Lilla Lorby, Bergstugan 1820.

1826-1852

Lifgrenadier Johan Ahl f. 1801-10-28 i Heda, död 1870-08-27.
Gift 1826-10-29 i Stora Åby
med Anna Stina Andersdotter f. 1800-12-18 i Ekeby, död 1872-01-05.

Johan kom från s 340, Gottorps Frälse Mellangård, 1826. Han hade då efternamnet Persson. Enl födelsel. var han född 1801-10-28, finns antcknat i husförhörsl. att han var född 1801-02-29. Fader Petter Jönsson, Moder Maja Stina Jönsdotter från Tjugby.
Antecknat att han erhöll bevis till krigstjänst 1826-02-17.
Anna Stina kom från Åby 1826.

Barn:
Carolina f. 1827-09-19
Carl Otto f. 1830-02-12
Anna Lotta f. 1833-05-15
Adolf Fredrik f. 1836-06-23
Clara Lovisa f. 1838-12-03
Gustava Vilhelmina f. 1842-03-05
Alla barnen födda i Svanshals och tog efternamnet Ahl.

Carolina flyttade till Norrköping 1842 och återkom 1843 till Lillgården sid. 81. Hon flyttade till Särtzöga Rusthåll s. 69 som piga 1845. Hon flyttade 1846, oläsligt vart.
Hon gifte sig 1855-12-28 med Carl Fredrik Wettermark, snickare f. 1828-05-25 i Örberga. Han bodde på Grönkullen.

Anna Lotta flyttade 1849 till s 146, Hallberga Ö Norrgård 1849.

Adolf Fredrik var målarlärling. Han flyttade 1852 och återkom 1853, går inte att se varifrån. Han flyttade till Wäderstad 1855-10-25.

Clara Lovisa flyttade till Skenninge 1858.

Gustava Wilhelmina flyttade till Wadstena 1859.

Johan Ahl fick troligen avsked 1852. Anteckning om att han och hustrun bor på Hallberga W. Norrgård de flyttade dit 1863, s 95.

Till hus:
Sonen Carl Otto tog efternamnet Ahlqvist. Han bodde kvar på torpet med sin familj.
Hustru Carolina Persdotter f. 1835-01-22 i Strå. Hon kom hit 1856 från Örberga.

Barn:
Hilma Carolina f. 1857-12-28 i Svanshals , död 1858-03-31
Henning Hjalmar f. 1860-06-01
Familjen flyttade till Walla Säteri, Stenstorp s. 73, 1861.

Boende:
Piga Sara Larsdotter f. 1796-05-05 i Adelöf med sin oä son

Carl August f. 1825-05-19 i Svanshals. Efternamn har antecknats som Larsson.
Kom från Hogstad 1824 och flyttade 1826-11-22. Okänt vart.
Hon blev avslöjad för brott mot 6:e budet 1825-07-03, nekas anteckning, lösdrifverska.

Boende:
Dräng Gustaf Rundvall f. 1815-12-09 i Ekeby. Kom 1840, flyttade till Ekeby 1841.

Piga Christina Maria Johansdotter f. 1819-08-11 i Heda. Kom från Glänås Skatteg. 1840.

Dräng Per Johan Petersson f. 1818-05-29. Han kom från Svanshals Prestgård 1841 och flyttade tillbaka dit 1842.

1852-1875

Lifgrenadier Carl Johan Alm f. 1829-04-29 i Rinna.
Han kom från Rinna 1852.
Han blev antagen 1852-09-13 och fick avsked 1884-06-28.

Gifte sig 1870 med Lovisa Ulrica Kastengren f. 1815-04-17 i Källstad.
Hon var gift tidigare och blev änka 1869-04-08. Hon kom från Harstad
1870-05-06.

Paret flyttade till V Stenby 1875-10-25.

Piga: Stina Karin Persdotter f. 1826-03-26 i Wästra Harg. Kom från Harstad
1856 till socknen och till torpet 1961, flyttade till Rök 1862-11-08.

Bor hos Alm:
Arbetare Clas Samuel Peterson f. 1830-05-10 i Wårdsberg. Gift 1855-10-28
med Carolina Wilhelmina Säf f. 1833-11-20 i Hof.

Barn: Hilma Amanda f. 1856-09-13 i Hof. Efternamnet han antagits vara
Samuelsdotter.

Familjen kom från Heda 1861 och flyttade till Strå, Kalfwestad 1863-11-14.

Torpet kallades Almstorpet från 1875.

Arrendator på soldattorpet:

1876-1878

Karl Alfred Pettersson f. 1835-07-20 i Rök. Gift 1862 med
Kristina Lovisa Johansdotter f. 1837-10-21 i Trehörna, Jönköpings Län, (enl husförhörsl.)

Barn:
Augusta Wilhelmina f. 1862-07-17 i Svanshals
Frans Oskar f. 1866-01-26 i Heda
Karl August f. 1869-01-01 i Heda
Josefina f. 1872-03-18 i Rinna
Hilma Leontina f. 1877-05-14 i Svanshals
Efternamnet har antagits vara Karlsson, Karlsdotter.

Familjen kom från Rinna 1876-11-05 och flyttade till Rök 1878-10-11.

1878-1879:

Karl Johan Blomdahl f. 1842-06-09 i Väderstad. Gift 1873-08-31 med
Mathilda Gustafsdotter f. 1845-01-04 i Älfvestad.

Barn i mannens första gifte: Karl Thure f. 1868-04-28 i Harstad
Gemensamma barn: Johan Alfred f. 1873-11-26 i Harstad
Efternamnet på barnen är Karlsson.

Familjen kom till torpet 1878-11-06 från Lilla Kullen sid. 61. De flyttade till
Valla Kronogård 1879-11-03 sid. 160.

1879-1883

Arbetare Adolf Fredrik Gustafsson f. 1843-11-12 i Allhelgona.
Gift 1866-12-24 med
Hedda Svensdotter Drott f. 1838-12-11 i Rogslösa

Barn:
Emilia Anna Mathilda f. 1866-11-03, död 1882-06-09 i lungsot.
Nanda Olivia f. 1870-11-24
Karl Alfred f. 1873-09-01
Alla barn födda i Svanshals. Efternamnet på barnen är Gustafsson.

Familjen kom 1879-11-09 från Valla Kronogård s. 160 och flyttade tillbaka
dit 1883-11-05 s. 177.

1883-1887

Arrendator Karl Otto Nilsson f. 1852-09-08 i Heda, Gift 1880-12-26 med
Klara Johansdotter f. 1855-09-03 i Ödeshög.
Familjen antog namnet Möller 1891-1895 någon gång.

Barn:
Beda Matilda f. 1881-12-25
Karl Arthur f. 1884-10-15
Emy Maria f. 1887-04-29
Alla barnen födda i Svanshals. Efternamnet på barnen antas vara Möller.

Familjen kom från Hallberga V Norrgård 1883-11-09. Där bodde familjen i
grenadiertorpet med Karl Otto Hård f. 1861-08-24.
1887-06-03 flyttade familjen till Heda.

1885-1916

Siste knekten på torpet var:

Ligfrenadier Adolf Glad f. 1865-07-06 i Svanshals, död 1942-09-22
Han kom från Stora Åby 1885-11-06. Gift 1888-12-30 med

Hedda Kristina Johansdotter f. 1865-04-21 i Trehörna, Jönköpings län,
död 1945. Hon kom från Valla Kronogård, s. 311 1888-12-30.

Barn:
Ernst Edvard f. 1889-09-21, död 1890-05-04
Eda Maria f. 1890-11-18
Anna Charlotta f. 1890-11-18 tvillingar
Edla Olivia f. 1892-11-04
Adolf Walfrid f. 1894-09-22
Elsa Elisabet f. 1897-02-07
Henning Teodor f. 1899-01-11
Karl Oskar f. 1901-04-30
Axel Werner f. 1903-06-23

Alla barnen födda i Svanshals.

Knekttorpet var gemensamt för gårdarna Alsike och Särtzhöga Lillegård.

Torpet friköptes av Adolf Glad 1915 och upphörde som soldattorp 1916 pga frejdebrev för Adolf Glad. Paret bodde kvar enligt församlingsbok för 1920 med de 4 yngsta
barnen. Övriga barn finns inga uppgifter på vart de flyttade f.n.

Används numera som åretruntbostad. Nuvarande beteckningar efter avstyckning är Särtzhöga Lillegård 3:2 och Särtzhöga Norrgård 2:13.

Personer:
Henning Hjalmar Ahlqvist (Född: 1860-06-01)
Hilma Carolina Ahlqvist (Född: 1857-12-28 död: 1858-03-31)
Adolf Fredrik Ahl (Född: 1836-06-23)
Ahlqvist, Carl Otto Ahl (Född: 1830-02-12)
Anna Lotta Ahl (Född: 1833-05-15)
Carolina Ahl (Född: 1827-09-19)
Clara Lovisa Ahl (Född: 1838-12-03)
Gustava Vilhelmina Ahl (Född: 1842-03-05)
Johan Ahl (Född: 1801-10-28 död: 1870-08-27)
Carl Thure Albrecht (Född: 1782)
Carl Johan Alm (Född: 1829-04-29)
Anna Stina Andersdotter (Född: 1800-12-18 död: 1872-01-05)
Catharina Bengtsdotter (Född: 1751 död: 1801-04-27)
Karl Johan Blomdahl (Född: 1842-06-09)
Per Elfstrand (Född: 1757-03-05)
Adolf Glad (Född: 1865-07-06 död: 1942-09-22)
Adolf Walfrid Glad (Född: 1894-09-22)
Anna Charlotta Glad (Född: 1890-11-18)
Axel Werner Glad (Född: 1903-06-23)
Eda Maria Glad (Född: 1890-11-18)
Edla Olivia Glad (Född: 1892-11-04)
Elsa Elisabet Glad (Född: 1897-02-07)
Ernst Edvard Glad (Född: 1889-09-21 död: 1890-05-04)
Henning Teodor Glad (Född: 1899-01-11)
Karl Oskar Glad (Född: 1901-04-30)
Mathilda Gustafsdotter (Född: 1845-01-04)
Adolf Fredrik Gustafsson (Född: 1843-11-12)
Emilia Anna Mathilda Gustafsson (Född: 1866-11-03 död: 1882-06-09)
Karl Alfred Gustafsson (Född: 1873-09-01)
Nanda Olivia Gustafsson (Född: 1870-11-24)
Christina Maria Johansdotter (Född: 1819-08-11)
Hedda Kristina Johansdotter (Född: 1865-04-21 död: 1945)
Klara Johansdotter (Född: 1855-09-03)
Kristina Lovisa Johansdotter (Född: 1837-10-21)
Catharina Johnsdotter (Född: 1770-08-20)
Augusta Wilhelmina Karlsdotter (Född: 1862-07-17)
Hilma Leontina Karlsdotter (Född: 1877-05-14)
Josefina Karlsdotter (Född: 1872-03-18)
Frans Oskar Karlsson (Född: 1866-01-26)
Johan Alfred Karlsson (Född: 1873-11-26)
Karl August Karlsson (Född: 1869-01-01)
Karl Thure Karlsson (Född: 1868-04-28)
Lovisa Ulrica Kastengren (Född: 1815-04-17)
Sven Krans (Född: 1786-05-12 död: 1850-01-03)
Cathrina Larsdotter (Född: 1776-04-13 död: 1836-10-22)
Sara Larsdotter (Född: 1796-05-05)
Carl August Larsson (Född: 1825-05-19)
Anna Greta Månsdotter (Född: 1803-08-11)
Carl Gustaf Månsson (Född: 1799-07-19)
Beda Matilda Möller (Född: 1881-12-25)
Emy Maria Möller (Född: 1887-04-29)
Karl Arthur Möller (Född: 1884-10-15)
Karl Otto Nilsson (Född: 1852-09-08)
Anna Persdotter (Född: 1778-04-05)
Carolina Persdotter (Född: 1835-01-22)
Chatarina Charlotta Persdotter (Född: 1805-01-17 död: 1805-02-09)
Johanna Persdotter (Född: 1806-01-12)
Maja Persdotter (Född: 1771-07-26)
Maja Persdotter (Född: 1787-01-27)
Stina Persdotter (Född: 1781-05-12)
Stina Karin Persdotter (Född: 1826-03-26)
Johannes Persson (Född: 1806-01-12 död: 1806-04-15)
Peter Persson (Född: 1802-11-11)
Clas Samuel Peterson (Född: 1830-05-10)
Per Johan Petersson (Född: 1818-05-29)
Karl Alfred Pettersson (Född: 1835-07-20)
Gustaf Rundvall (Född: 1815-12-09)
Hilma Amanda Samuelsdotter (Född: 1856-09-13)
Anna Svensdotter (Född: 1811-06-26)
Catharina Svensdotter (Född: 1815-08-20)
Johannes Svensson (Född: 1808-10-01 död: 1817-12-21)
Carolina Wilhelmina Säf (Född: 1833-11-20)
Hedda Svensdotter Drott (Född: 1838-12-11)

Socken: Svanshals

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Grenadjärtorp)

Taggar: Särtzhöga Lillegård

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Husförhörslängd, Soldatregistret och Torpinventering 1990