Lundtorp

1862-1913

Siste brukaren av torpet var

Arbetaren Johan Peter Hård f. 1829-04-13 i Ödeshög, död 1882-05-29 i hjernfeber.
Gift 1857-04-19 med
Lovisa Albertina Månsdotter f. 1832-09-03 i Västra Harg, död 1913-04-06.

Barn:
Maria Mathilda f. 1858-09-20
Karl Johan f. 1863-01-01
Gustava Karolina f. 1865-07-04, död 1877-03-17
August Robert f. 1868-12-05

Barnen födda i Svanshals, efternamn Johansson. Karl Johan hade efternamn Hård.

Johan Peter inflyttade till socknen 1852.
Lovisa Albertina inflyttade 1849 till socknen. Familjen kom från Lorby Mellangård
1862. De bodde båda kvar till sin död.

Maria Mathilda flyttade till Hof 1874-10-24 och återkom från Rök 1882-11-11. Hon
flyttade till Rinna 1883-04-20 där hon gifte sig med en Lifgrenadier.

August Robert flyttade till Rogslösa 1884-10-22.
Karl Johan flyttade till Hagebyhöga 1884-11-05.

Församlingsbok av 1900

Boende Arbetare Karl Erik Emanuelsson f. 1824 i Ödeshög. Han bodde inte kvar 1910.

1929-?

Karl Johan Hård f. 1863-01-01 i Svanshals.

Han flyttade hit 1910 från Vadstena enligt församlingsbok av 1920. Han var fiskare.
Det verkar som om han bodde i torpet Heden under Thoregård innan han flyttade
hit troligen när han köpte torpet. Osäkert. Han skrivs på båda torpen.

Karl Johan Hård köpte Lundtorp 1929 enl. ensittarlagen. Okänt hur länge han bodde kvar.
Används numera som sommarbostad med beteckning Svanshals 3:8.

Personer:
Karl Erik Emanuelsson (Född: 1824)
Johan Peter Hård (Född: 1829-04-13 död: 1882-05-29)
Karl Johan Hård (Född: 1863-01-01)
August Robert Johansson (Född: 1868-12-05)
Gustava Karolina Johansson (Född: 1865-07-04 död: 1877-03-17)
Maria Mathilda Johansson (Född: 1858-09-20)
Lovisa Albertina Månsdotter (Född: 1832-09-03 död: 1913-04-06)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Svanshals Thoregård

Källor: Dödslängd, Husförhörslängd, Torpinventering 1990 och Utflyttningslängd