Ombergs natur och kultur. Rapport nr 2005:9

Kunskapssammanställning och historiebeskrivning efter fyra års inventeringar.
Författare Olle Jonsson. Biträdande författare Pia Nilsson.

PDF: Rapport 2005:9

Socken: Västra Tollstad

Perioder: Forntid, Medeltid, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Natur (Berg)

Taggar: Omberg

Källa: Länsstyrelsen, Östergötland

1224