Bron

1880-1886

Statdräng Alexander Andersson f. 1836-07-02 i Askersund.
Gift 1866-03-23 med
Johanna Abrahamsdotter f. 1842-07-07 i Vallerstad.

Barn:
Carl Gottfrid f. 1866-06-28 i Vallerstad, Narveryd
August Emil f. 1868-04-30 i Allhelgona
Susanna Amalia f. 1871-04-20 i Allhelgona
Elisabeth f. 1873-05-21 i Skenningen
Jenny Antonia f. 1875-11-18 i Harstad
Karl Sigfrid f. 1879-08-05 i Harstad, död 1886-04-02
Axel Robert f. 1882-08-22 Svanshals
Ernst Albert Theodor f. 1885-03-06 i Svanshals
Barnens efternamn är Andersson.

Karl Gottfrid flyttade till Harstad, Örstad 1881-11-15.
August Emil flyttade till 1883-11-13.

Familjen kom från Harstad 1880-11-04 och flyttade till Lorby Södergård 1886-11-10.
Familjen återkom 1894, se nedan.

1886-1889

Statdräng Alfred Pettersson f. 1852-01-02 Fullåsa, Skaraborgs län.
Gift 1882-11-05 med
Hilma Mathilda Karlsdotter f. 1859-08-26 i Ödeshög.

Barn:
Henning Valfrid f. 1884-08-04
Axel Sigfrid f. 1887-08-24, död 1887-11-20 i Kikhosta
Alma Mathilda f. 1888-09-15 båda i Svanshals
Barnens efternamn är Pettersson.

Familjen kom 1886-11-10 från Stora Kullen och flyttade 1889-10-24 till Källstad.

1894-1898?

Ladugårdsf. Alexander Andersson f. 1836-07-02 i Askersund, död 1894-11-11 i lunginflammation.
Gift 1866-03-23 med
Johanna Abrahamsdotter f. 1842-07-07 i Vallerstad, död 1910-09-18 i lungsot.

Barn:
Axel Robert f. 1882-08-22
Ernst Albert Teodor f. 1885-03-06
Efternamn på barnen är Andersson

Familjen återkom hit 1894-11-07 från Lorby Södergård. Johanna bodde som inhysehjon i Stora Kullen, inte på detta torp. Troligen fick hon flytta när näste torpare flyttade in 1898. Hon bodde på det torpet när hon dog. Begravd i Stora Åby.

1898-1917

Siste brukaren av torpet var

Adolf Fredrik Gustafsson f. 1843-11-12 i Allhelgona
Gift med 1866-12-24
Hedda Svensdotter Drott f. 1838-12-11 i Rogslösa

Makarna inflyttade 1898 och utflyttade 1917. Används numera som förråd.

Personer:
Johanna Abrahamsdotter (Född: 1842-07-07 död: 1910-09-18)
Elisabeth Andersson (Född: 1873-05-21)
Jenny Antonia Andersson (Född: 1875-11-18)
Susanna Amalia Andersson (Född: 1871-04-20)
Alexander Andersson (Född: 1836-07-02 död: 1894-11-11)
Axel Robert Andersson (Född: 1882-08-22)
Ernst Albert Theodor Andersson (Född: 1885-03-06)
Karl Sigfrid Andersson (Född: 1879-08-05 död: 1886-04-02)
Hilma Mathilda Karlsdotter (Född: 1859-08-26)
Alfred Pettersson (Född: 1852-01-02)
Alma Mathilda Pettersson (Född: 1888-09-15)
Axel Sigfrid Pettersson (Född: 1887-08-24 död: 1887-11-20)
Henning Valfrid Pettersson (Född: 1884-08-04)
Hedda Svensdotter Drott (Född: 1838-12-11)
Adolf Fredrik Gustafsson (Född: 1843-11-12)
Carl Gottfrid Andersson Ekström (Född: 1866-06-28 död: 1956-12-04)
August Emil Andersson (Född: 1868-04-30)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Stora Kullen

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 1990