Katrineberg

1884-

Skräddare August Gustafsson f. 1848-03-31 i Visingsö, Jönköpings län.
Gift 1880-08-12 med
Johanna Dorotea Johansson f. 1853-06-11 i Harstad

Barn:
Signe Lovisa f. 1882-05-21 i Harstad
Karl August f. 1884-04-16 i Harstad, död 1969
Anna Maria f. 1886-02-28, död 1973
John Magnus f. 1888-08-19
Ellen Elisabet f. 1890-12-13
Josef Bernhard f. 1893-04-22

De senare barnen är födda i Svanshals. Efternamn antas vara Gustafsson.

Familjen kom från Wäderstad, Haddestad 1884-11-03

Torpet upphörde pga friköp år 1885 av August Gustafsson.

Siste åretruntboende var August Gustafssons barn Karl August
och den under sin aktiva tid Ackuschörskan Anna Maria.

I mitten av 1880-talet var det en väderkvarn. Torpet nedlades och väderkvarnen revs 1885 och nuvarande bostad byggdes.

Bygdens första telefonväxel inreddes år 1890 i Katrineberg och var då enskilt nät. Växeln kopplades till rikstelefon 1894.
Från fastigheten utbröts och uppfördes på 1860-talet ett missionshus i vilket verksamhet bedrevs ända in på 1960-talet.
Missionshuset är numera åter införlivat med Katrineberg 1:2 och nyttjas numera i mindre skala för snickeriverksamhet. Uppgifterna om missionshuset har lämnats av Bertil Karlsson i Grönholm vars far under mycket lång tid förestod verksamheten i missionshuset.

Används numera som fritidsbostad med beteckning Katrineberg 1:2. Är belägen intill och söder om Europaväg 4.

Personer:
Anna Maria Gustafsson (Född: 1886-02-28 död: 1973)
August Gustafsson (Född: 1848-03-31)
Ellen Elisabet Gustafsson (Född: 1890-12-13)
John Magnus Gustafsson (Född: 1888-08-19)
Josef Bernhard Gustafsson (Född: 1893-04-22)
Karl August Gustafsson (Född: 1884-04-16 död: 1969)
Signe Lovisa Gustafsson (Född: 1882-05-21)
Johanna Dorotea Johansson (Född: 1853-06-11)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Hantverkstorp)

Taggar: Valla Skatte Säteri Rusthåll

Källor: Födelselängd, Husförhörslängd och Torpinventering 1990