Övertorp

1856-

Förpantningsägare Anders Gustaf Jonsson f. 1816-05-12 i Stora Åby död 1875-06-30. Gift 1846-11-03 med

Kristina Hansdotter f. 1819-03-05 i Svanshals.

Familjen kom från Walla Kronogård 1856.

Barn:
Oskar Albert Andersson f. 1858-02-01 i Svanshals.
Sonen flyttade från torpet ett par gånger och flyttade tillbaka 1880 med hustru och barn. Se nedan.

1879-1880

Förpantningsägare Frans Oskar Vilhelm Johansson f. 1845-08-16 i Rök.
Gift 1877-04-29 med
Emma Charlotta Pettersson f. 1853-03-29 i Habo, Skaraborgs län.

Familjen flyttade hit 1879-11-03 och flyttade 1880-11-10.

Siste brukaren av torpet var

Arrendatorn Oskar Albert Andersson f. 1858-02-01 i Svanshals, Gift 1879-10-10 med Josefina Vilhelmina Andersson f. 1857-04-15 i Svanshals.

Oskar Albert avled 1904 och hans änka Vilhelmina friköpte Övertorp år 1916, med fastighetsbeteckningen Övertorp nr 1.

Barn: Erik Algot Saturninus f. 1879-11-29
Alfrida Vilhelmina f. 1881-06-10
Ester Kristina f. 1883-05-04
Oskar Gillis f. 1884-10-02
Eda Maria f. 1886-10-16
Gustav Ivan f. 1889-09-02
Allis Elisabet f. 1891-11-21
Ivar Bernhold f. 1893-10-29
Kanny Karolina f. 1895-12-17
Karl Gunnar f. 1898-06-23
John Sigfrid f. 1904-04-26, alla i Svanshals.

Används numera som åretruntbostad.

Personer:
Alfrida Vilhelmina Andersson (Född: 1881-06-10)
Allis Elisabet Andersson (Född: 1891-11-21)
Eda Maria Andersson (Född: 1886-10-16)
Erik Algot Saturninus Andersson (Född: 1879-11-29)
Ester Krisitna Andersson (Född: 1883-05-04)
Gustav Ivan Andersson (Född: 1889-09-02)
Ivan Bernhold Andersson (Född: 1893-10-29)
John Sigfrid Andersson (Född: 1904-04-26)
Josefina Vilhelmina Andersson (Född: 1857-04-15)
Kanny Karolina Andersson (Född: 1895-12-17)
Karl Gunnar Andersson (Född: 1898-06-23)
Oskar Albert Andersson (Född: 1858-02-01 död: 1904-)
Oskar Gillis Andersson (Född: 1884-10-02)
Kristina Hansdotter (Född: 1819-03-05)
Frans Oskar Wilhelm Johansson (Född: 1845-08-16 död: 1908-06-04)
Anders Gustaf Jonsson (Född: 1816-05-12 död: 1875-06-30)
Emma Charlotta Pettersson (Född: 1853-03-29)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Kyleberg

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 1990