Kulturmiljövärden på Omberg från olika tidsepoker.

Kulturmiljövärden på Omberg från olika tidsepoker. En rapport från länsstyrelsen Östergötland, 2002.

PDF: Kulturmiljövärden på Omberg från olika tidsepoker

Socken: Västra Tollstad

Perioder: Forntid, Medeltid, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Folkliv, Fornlämningar, Församling (Kloster), Gårdar, Levnadsöden, Litteratur, Natur, Näringsliv och Sägner

Taggar: Ombergsbygden

Källa: Länsstyrelsen Östergötland

980