Karta över Mjölby-Hästholmens järnväg upprättad åren 1908-1909

PDF: Karta över Mjölby-Hästholmens järnväg upprättad åren 1908-1909

Socknar: Heda, Rök, Svanshals och Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategori: Kommunikation

Källa: Lantmäteriet