Sik 1:5

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Sik 1:5

Socken: Heda

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Heda 1987 och Östergötlands länsmuseum

1381