Tuna Östergård 3:6 ( Hedsätter)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Tuna Östergård 3:6

Socken: Heda

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Heda 1987 och Östergötlands länsmuseum

1966