Per Brahes välde i Ödeshög

Per Brahes välde i Ödeshög.

PDF: Per Brahes välde i Ödeshög

Socken: Övrigt

Perioder: 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Byar, Gårdar, Levnadsöden och Personberättelser

Taggar: Ödeshögsbygden

Källa: "Ödeshög genom seklerna"

1236