Byggnads avdelning i Ödeshög.

Byggnads firar Jubileum. 1934-1944. På hotel Carlströms.
Några namn på dom som finns med på bilden är.

Sven Erlandsson.
Peter Persson.
Gösta Lago.
Harald (Halle) Andersson.
Wilhelm Lundin.
Gustaf Nilsson.
Maj (Halle) Andersson som gift.
Aina Johansson(Sandberg)
Nils Lindahl.
Sven Andersson (Torp)
Gutten.
Eskil Stav.
Stina Fyhr.
Maj Jakobsson.
Gulli Orlander.
Vega Augustsson.
Gerda Lago.
Agni Andersson.
Gustaf Fyhr.
Erik Andersson.
Rune Karlsson.
Martin Johansson.(Synkel)
Edvin Åsenhed.
John Karlsson.
Gunnar Jakobsson.
Sven Erladsson.
Aldor Svensson.
Walter Rosenqvist.
Karl-Erik Gustavsson. (Harsbol)
Eskil Karlsson (Tingstad)
Rut Karlsson

Socken: Ödeshög

Period: 1940-tal

Kategori: Föreningar

Källa: Bruno Lago