Häggestad 1:16 ( Vallbylund)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Häggestad 1:16 ( Vallbylund)

Socken: Heda

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Heda 1987 och Östergötlands länsmuseum

616