Ödeshög Brännegård 7:2 mfl ("Jeanneberg")

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Jeanneberg

PDF: Jeanneberg

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2195 2196