Ödeshög Gästgivaregård 4:4 (Kv. Lejonet) (Storgatan)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Storgatan

Socken: Ödeshög

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2210